Variety Foods International Co., Ltd.

แบรนด์ของเรา

ปี๊บซูเปอร์จิ๋ว

ขาไก่ 5 รส 430 กรัม

บาร์โค้ดสินค้า: 8858223023427
การบรรจุ: 1 x 12 x 430 g
Carton: 25.1 x 31.6 x 33 cm
20′ FCL: 1105 cartons
40′ HQ: 2700 cartons

คุกกี้ครีมขาว 430 กรัม

บาร์โค้ดสินค้า: 8858223023441
การบรรจุ: 1 x 12 x 430 g
Carton: 25.1 x 31.6 x 33 cm
20′ FCL: 1105 cartons
40′ HQ: 2700 cartons

กะทิสับปะรด 430 กรัม

บาร์โค้ดสินค้า: 8858223023403
การบรรจุ: 1 x 12 x 430 g
Carton: 25.1 x 31.6 x 33 cm
20′ FCL: 1105 cartons
40′ HQ: 2700 cartons

หมีชอค 430 กรัม

บาร์โค้ดสินค้า: 8858223023410
การบรรจุ: 1 x 12 x 430 g
Carton: 25.1 x 31.6 x 33 cm
20′ FCL: 1105 cartons
40′ HQ: 2700 cartons

หนวดกุ้ง 250 กรัม

บาร์โค้ดสินค้า: 8858223023434
การบรรจุ: 1 x 12 x 250 g
Carton: 25.1 x 31.6 x 33 cm
20′ FCL: 1105 cartons
40′ HQ: 2700 cartons