Variety Foods International Co., Ltd.

วีฟู้ดส์ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการจิตอาสา “โรฯร่วมใจ สร้างห้องสมุดใหม่ให้น้อง” ของชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงเรียนหนองโอใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

โครงการจิตอาสา “โรฯร่วมใจ สร้างห้องสมุดใหม่ให้น้อง” ของชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงเรียนหนองโอใหญ่ จังหวัดมุกดาหารเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน และในชุมชน

วีฟู้ดส์ได้ให้การสนับสนุนเป็นสินค้าของทางโรงงาน เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ            

และขอบคุณทางชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้